گروه شیکودک با استفاده از متدهای روز دنیا در زمینه بازسازی ساختمان جذابیت زیادی به منزل مسکونی شما میدهد. گروه مهندسین ما از نظر زیبایی شناسی و بهره گیری از اصول بازسازی به یکی از پیشگامان مهم این صنعت در استان البرز بدل شده است